Összefoglaló a férfiak helyzetéről (Németország)


A MANNdat elnöke Dr. Andreas Kraußer a Nemzetközi Férfinap alkalmából (2015 – ben) jelentetett meg egy írást huffingtonpost.de-n arról, hogy a nemek közti egyenlőség értelmezése és politikája mennyire egyoldalú Németországban, valamint hogy mennyi állami és jogi diszkrimináció sújtja a német férfiakat. Nagyon higgadt, pontos helyzetelemzés: sok átfedés van a magyar és a német helyzet között, érdemes elolvasni. Ennek a cikknek a fordítását, összefoglalóját lehet olvasni lentebb, az eredeti német nyelvű cikket pedig itt lehet megtekinteni: http://www.huffingtonpost.de/andreas-krausser/wie-manner-immer-noch-diskriminiert-werden_b_6166236.html

November 19.-én a Nemzetközi Férfinapon a férfiak érdemeiről és a még mindig fennálló hátrányairól emlékezünk meg. Az a tény, hogy a férfiak még mindig nem rendelkeznek egyenlő lehetőségekkel nyilvánvalóan látszik számos szociális mutatóból, sőt még egyes kifejezetten férfiakra vonatkozó jogi rendelkezések is negatív hatással vannak az életminőségre.

Hogy mennyire fontos ez a nap, azt nagyon jól illusztrálja a félrevezető nemek közti egyenlőség politika, különösen Németországban és az, hogy a médiában mennyire egyoldalúan jelenik meg ez a kérdés. Az egyenlőséget mindkét nem szempontjából vizsgálni kell. Az egyenlőség többet jelent annál, mint hogy egyenlő számú nő és férfi legyen a jól fizető felügyelőbizottsági pozíciókban és igazgatóságokban.

Alkotmányosan megkérdőjelezhető az, hogy ha egy nem diszkriminációját számos törvényben meg kell határozni, akkor miért mindig a férfiakra vonatkozik ez. Társadalmilag és emberileg is kérdéses, különösen ha ez csökkenti a személy életminőségét. A férfiak hátrányai még mindig nem eléggé tárgyaltak a társadalomban, nem is beszélve az őket diszkrimináló törvényekről. Különösen súlyosak az alábbi példák:

Egészség

A férfi-specifikus egészségügyi problémák észlelésében jelentős hiányosságok vannak, nincs államilag finanszírozott Férfi Egészségügyi Riport (a Női Egészségügyi Riport már évek óta fel lett állítva). A depressziót gyakran nem ismerik fel a férfiaknál, vagy nem foglalkoznak vele, miközben közel 3-szor annyi férfi követ el öngyilkosságot, mint nő, a tizenévesek esetében pedig 9-szer annyi fiú, mint lány. A prosztatarák szűrésére nem fordítanak annyi figyelmet, mint a mellrák szűrésére: csak 45 éves kor után finanszírozza a biztosító a PSA szűrés költségeit, annak ellenére, hogy egy szélesebb körű szűrés 20%-al csökkenthetné a prosztatarák miatti halálozások számát. Sőt mi több, 17 női egészségügyi központ van, férfi egészségügyi központ egy sincs.
Összességében a nők egészségére 32%-al többet költ a német állam, mint a férfiakéra, úgy hogy a reprodukcióval kapcsolatos kiadások (fogamzásgátlás, terhesség) le lettek vonva a nő-specifikus kiadásokból. Végül fontos megemlíteni, hogy a férfiak várható élettartama 5 évvel alacsonyabb, mint a nőké. Szóval sürgősen tenni kell valamit.

Oktatás és munka

munkaEgy a Szövetségi Minisztérium által elkészített tanulmány alátámasztja azt, hogy az általános iskolákban ugyanolyan teljesítményre egy fiú rosszabb jegyet kap, mint egy lány. A tanárok a fiúkat kevésbé tartják alkalmasnak arra, hogy gimnáziumban tanuljanak tovább, még az ugyanolyan osztályzatokkal rendelkező lányokhoz viszonyítva is. Bár a természettudományos tantárgyak esetében szinte nincs nemi különbség a teljesítményben, mégis több, mint 100 államilag finanszírozott program van lányok részére, amiben a fiúk nem tudnak részt venni. Még az OECD PISA vizsgálata is azt mutatja, hogy a fiúk diszkriminálva vannak az oktatási rendszerben. A nőkre fókuszáló oktatási rendszer eredménye már látszik: a fiatalok között 21%-al magasabb a férfiak munkanélkülisége, mint a nőké. A politika válasza erre: női kvóták és a nők előmenetelét támogató intézkedések.

Családjog

Az apák jogai rendkívül hézagosak. Nagyon sok apa kötelezve van arra, hogy tartásdíjat fizessen az anyának, ugyanakkor azokra az esetekre nincsenek szankciók, amikor az anya gátolja azt, hogy kapcsolat legyen az apák és a gyerekeik között. A a nők ügyeiért felelős szövetségi minisztérium egy 2006-os tanulmánya szerint az apákat is sújtja a munka és a háztartási munka dupla terhe. A munkahelyen és az otthon végzett munkaórákat összeadva a férfiaknak magasabb a ledolgozott óraszáma, mint a nőké.

Erőszak

A Szövetségi Családügyi Minisztérium szerint a családon belüli erőszak elkövetőinek felét teszik ki a nők. Ennek ellenére a médiában továbbra is az a legenda terjed, miszerint szinte minden esetben férfi az elkövető és nő az áldozat. A legújabb jelentések azt mutatták, hogy meghökkentően sok férfi válik szexuális erőszak áldozatává, miközben a férfiházak és az egyéb férfi áldozatokat támogató szolgáltatások még mindig hiányoznak. Amik vannak azok magánkezdeményesékből valósultak meg, az állam és a nemzetközi szervezetek (ENSZ) csak a védelemre szoruló nőknek nyújtanak támogatást. A támogatásokat nem a személy neme alapján kéne biztosítani, hanem rászorultsága alapján.

Törvényi megkülönböztetés

A törvény általi hátrányos megkülönböztetés kizárólag a férfiakat sújtja. Íme néhány példa:

Számos országban ahol van hadkötelezettség, köztük Németországban is (ezt nem szüntették meg, csak felfüggesztették) a törvény csak a férfiakat kötelezi arra, hogy vonuljanak be a hadseregbe. Ez nem helyén való, ráadásul az egyenlő jogok és az alkotmányjog szempontjából is igencsak kérdéses (14. cikk, Európai Emberi Jogi Egyezmény). Az egyenlő jogok egyenlő kötelességeket is jelentenek, erre jó példát mutat Norvégia, ahol nemrégiben a hadkötelezettséget kiterjesztették mindkét nemre. Azonban a MANNdat nem ezt a megoldást favorizálja. Azt szeretnénk, hogy Németországban egy ember se legyen kötelezve arra, hogy katonai szolgálatot teljesítsen. Ezért azt szeretnénk, hogy a hadkötelezettséget töröljék el.

Az alaptörvény szerint az anyáknak és a gyermekeiknek speciális védelmet kell biztosítania az államnak. Az apáknak és gyermekeiknek ugyanakkor a jog nem biztosít hasonló védelmet. Ez a törvény nagyban hozzájárul a váló apák diszkriminációhoz (gyermekelhelyezés).

A Szövetségi Esélyegyenlőségi törvény kimondja, hogy a nőket kvótával lehet támogatni, ha alulreprezentáltak a közszférában bizonyos munkakörökben. Ugyanilyen lehetőség nincs a férfiak számára azokon a területeken, ahol alulreprezentáltak.

Az exhibicionizmus (magamutogatás) kizárólag férfiak számára bűncselkény. A nők jogi következmények nélkül megtehetik ezt.

A kisfiúk körülmetélésének legalizálása ellentétes az alkotmány 2. cikkével, ugyanis sérti a gyerekek testi épségét.

Követeljük ezeknek a diszkrimináló törvényeknek az eltörlését vagy nem-semlegessé tételét.

Egyenlőség

Van egy szövetségi minisztérium és 9 állami minisztérium amely nevében szerepel a “nők” kifejezés, de egy sincs amely megemlíteni a férfiakat. A nemek közti egyenlőség politikája Németországban nőpolitika, ami nyilvánvalóan sikertelen politika az egyenlőség szempontjából. Az egyenlőségért felelős tisztviselők a kormányszervekben és az önkormányzatokban is szinte kizárólag nők. Vannak olyan szövetségi és állami törvények amely szerint az egyenlőségért felelős tisztségeket kizárólag nők tölthetik be és csak nők szavazhatnak arról, hogy ki töltse be ezeket a tisztségeket. Ezt meg kell szüntetni és lehetővé kell tenni a férfiak számára, hogy jelölteket állíthassanak és szavazhassanak.

Helyzet és kilátások

Sajnos ezt a nemzetközileg jelentős Férfinapot még mindig nem tartják Németországban – ellentétben Ausztriával, Dániával, Kanadával, az Egyesült Államokkal és még sok országgal. A politika nemek közti egyenlőséghez való viszonya különösen nehézzé teszi ennek a napnak az elfogadását. Nem elég az, hogy a Nemzetközi Férfinapon elmondjuk ezeket a problémákat, szükség volna politikai támogatásra is. Ezzel szemben még mindig hiányoznak az ezzel foglalkozó intézetek, (minisztériumok szervezetei), hiányoznak a férfi egyenlőségi tisztségviselők és különösen az ezzel foglalkozó politikai szereplők. A már említett egyoldalú női-minisztériumok létrehozása és a feministák egyenlőség-politikája egy elavult ideológiát követnek, miszerint a “gyenge” nők áldozatok (akiket mindig védeni kell) és az “erős” férfiak mindig elkövetők (akiket persze nem kell védeni). És ez nem csak a férfiak rovására van, akik ahogy a példák is mutatják egyre rosszabb helyzetbe kerülnek és meg vannak fosztva attól, a lehetőségtől, hogy részt vegyenek a nemek közti egyenlőség politikájának kialakításában, de ez sok nő és férfi közti kapcsolat rovására is megy.

De ahhoz, hogy ez így alakuljon nagyban hozzájárulnak a férfiak is, akik nem lázadnak ez ellen nagy számban. A MANNdat egy független pártatlan érdekképviseleti szervezete a férfiaknak, azt szeretnénk, hogy a férfiak és fiúk polgári jogai megerősödjenek, nyilvánosság elé tárni a meglévő diszkriminációt. Mi felhívjuk a politika figyelmét az általuk vállalt esélyegyenlőségi politika be nem tartására, az alkotmányos kötelezettségekre. Azonban, ahogy az elmúlt évek mutatták, a polgári lakosság elkötelezettsége nélkül gyors változás nem várható.