Tiltakozás a MagNet Bank férfiellenes politizálásával szemben


A Férfihang Civil Társaság sajnálattal tapasztalta, hogy a MagNet Bank elsődleges gazdasági tevékenysége mellett férfiellenes társadalmi kampányt indított és akciójához még egy különálló honlapot (www.fairfizu.hu) is létrehozott. A következő vezérmondattal indítják kampányukat és hangolják a nőket a társadalom és a férfiak ellen: „Ugyanazzal a munkával egy nő átlagosan 13.2%–kal kevesebbet keres Magyarországon, mint egy férfi.” – A bank bérkülönbségekkel kapcsolatos állítása nem felel meg a valóságnak. Különösen aggályos ez a kijelentés azért, mert alkalmasa arra, hogy a férfiakkal szemben ellenérzést és társadalmi elégedetlenséget váltson ki, mivel igazságtalan anyagi előnyök haszonélvezőikét láttatja őket.

Habár a bank KSH felmérések adataira hivatkozik, azonban az összesített átlag adatokban fennálló különbségek nem jelentik azt, hogy valóban konkrétan ugyanazzal a munkával, egyazon munkahelyen keresnek kevesebbet a nők, mint a férfiak. Mindemellett a MagNet Bank további szakszerűtlen adatgyűjtésre is vállalkozik, amikor internetes felületén arra biztatja látogatóit, hogy adják meg havi nettó fizetésük összegét abból a célból, hogy a hasonló szakterületen dolgozó nők és férfiak jövedelmét a bank összehasonlítsa. Nyilvánvaló, hogy az összesített KSH adatokhoz hasonlóan egy ilyen egyszerű, szakszerűtlen adatgyűjtés sem képes figyelembe venni a havonta munkával töltött órák számát, a teljesítmény–szorgalom függvényében járó célprémiumokat, jutalékokat és a fizetés teljes összegét befolyásoló más objektív tényezőket, holott a nők és a férfiak jövedelmének hiteles összehasonlítása csak így lehetséges. Szembetűnő, hogy a MagNet Bank célja nem is egy pénzügyi szolgáltatóhoz méltó, szakszerű elemzés megvalósítása lehetett, hanem pusztán a reklámcéljaik elérése.

A Magyar Állam már közel egy évtizede elvégzett egy hitelt érdemlő kutatást a nemek munkaerő piaci helyzetét és bérezését illetően, ami azt mutatta, hogy a nők és a férfiak bérkülönbsége egy ritkán előforduló jelenség. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság által 2009 és 2013 között az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósított kutatás eredményeit összegezve Sík Endre kutatásvezető a következőképpen fogalmazott: “A nők férfiakkal szembeni hátránya az egész világon ismert jelenség, belénk van nevelve. Ezt az illúziót a bérekkel kapcsolatban is elfogadjuk, ezért engem is meglepett, hogy a nők bérhátránya inkább kivétel, mint szabály.” – A szakszerű kutatás, elemzés feltárta, hogy az elvétve előforduló nemek közötti jövedelemkülönbség leginkább csak a legmagasabb jövedelmek kategóriáiban jelenik meg. A rendkívül magas, és nyilván számos teljesítmény alapú elemet is tartalmazó jövedelmek eltérései a teljes összesítésben is tíz százalék körüli eltérés látszatát képesek kelteni a nők és a férfiak között. Azonban ezek az adatok csak azt jelzik, hogy az összesített, átlag bértömegből a férfiak pár százalékkal több jövedelemhez jutnak – vélhetően pont azért, mert többet és eredményesebben dolgoznak a gazdasági szférában – és nem pedig azt, hogy általánosságban ugyanazért a munkáért több alapbért, órabért kapnak a férfiak, mint a nők.

Okkal mondhatjuk, hogy a MagNet Bank egy tájékozatlanságon alapuló illetve tájékozatlanságra építő, nőket megcélzó, az üzleti etika szempontjából is megkérdőjelezhető kampányt folytat, amelynek célja, hogy minél több nőt vonzzon ügyfelei közé, miközben önmagát a társadalmi igazságosság szószólójaként tünteti fel. A Férfihang Civil Társaság ezúton is kéri a MagNet Bankot és mindenki mást, akik az “egyenlő munkáért egyenlő bért” eszméjéért kívánnának síkra szállni, hogy a valóságnak megfelelően tájékoztassák az embereket! Az egyenlő bérezés eszméje már régen megvalósult, törvény (Munka Törvénykönyve 12. paragrafus) írja elő, és ezen jogának esetleges megsértése esetén bárki az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz és a Bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a MagNet Bank nem vet véget férfiellenes, társadalmi feszültségeket szító kampányának, kénytelenek leszünk a Magyar Bankszövetséghez fordulni, hogy az saját hatáskörében indítson vizsgálatot, hogy a Magnet Bank reklámtevékenysége megfelel-e a Bank Szövetség Etikai Kódexének, és ezzel párhuzamosan kénytelenek leszünk a férfiakat a bank szolgáltatásainak bojkottjára felhívni és arra biztatni őket, hogy válasszanak inkább olyan pénzügyi szolgáltatót, amely nem kívánja ellehetetleníteni a férfiak teljesítményalapú munkahelyi elismerését és tönkretenni a férfiak társadalmi megbecsülését.

A munka törvénykönyve az alábbi webhelyen is megtekinthető:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP-5.5.5/08/1 szám alatt, “Esélyegyenlőség a munka világában” munkacímmel lebonyolított társadalomkutatásának elemzései, jelentései az EBH weboldalán az alábbi címeken elérhetőek:
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/TAMOP_EBH_rovid.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/TAMOP_EBH_1_szakertoi.pdf

Férfihang Civil Társaság