A Férfihang Civil Társaság állásfoglalása és közvélemény-kutatása az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatban


A Férfihang Civil Társaság szeretne hagyományt teremteni annak, hogy a társadalom a Nemzetközi Férfinapon méltó módon – élethelyzeteik összetettségére és problémáikra koncentrálva – ejtsen szót a férfiakról. Ezen a napon egyrészt szeretnénk a férfiak jogegyenlőségének megvalósításának szükségességére irányítani a törvényalkotás, a parlamenti képviselők figyelmét, másrészt a sajtó képviselőit igyekszünk arra hívni, hogy megfelelő módon emlékezzenek meg a férfiakról.

Idén az Isztambuli Egyezményt állítottuk az ünnep fókuszába, mely egyezmény megsérti a férfiak érdekeit diszkriminatív jellegénél fogva. (Az egyezmény szövege ezen a címen olvasható) Ezzel kapcsolatban két dokumentumot (egy állásfoglalást és egy közvélemény-kutatást) juttatunk el minden parlamenti képviselőhöz és minden jelentősebb médiumhoz.

A közreadott állásfoglalásban a jog, a pszichológia, és a társadalomtudomány nézőpontjait egyesítve értékeltük az Isztambuli Egyezményt és rámutattunk,  hogy a magyar jogállamiság kereti között semmiképpen sem támogatható, mert az hátrányosan megkülönbözteti, diszkriminálja a fiú és férfi áldozatokat, az iskolarendszer minden szintjén kötelező “sztereotípia mentes” vagyis genderideológiai oktatás bevezetésével veszélyezteti a felnövekvő generációk oktatását és nevelését, nők számára kivételes, kötelező menekültstátuszt előírva súlyos bevándorlási kockázatokat jelent, és veszélyezteti Magyarország szuverenitását. Állásfoglalásunk erre a linkre kattintva tekinthető meg.

A Férfihang Civil Társaság online kérdőíves közvélemény-kutatás keretei között arról igyekezett képet kapni, hogy mekkora az Isztambuli Egyezmény ismertsége, illetve hogy az emberek hogyan vélekednek az Isztambuli Egyezmény egyes pontjairól. Három témakörben kérdeztük meg az embereket: Hallottak-e már az Egyezményről, meg tudnák-e mondani, hogy mi az. Mennyire ismerik az Egyezmény rendelkezéseit.  Mennyire értenek egyet e rendelkezésekkel.  A kutatás konklúziót egy nyilvános dokumentumban foglaltuk össze, amely erre a linkre kattintva tekinthető meg.

A közreadott dokumentumok szabadon terjeszthetők.

Az Isztambuli Egyezmény elleni tiltakozásul már korábban elindítottunk egy petíciót, amely erre a linkre kattintva jelenleg is aláírható.