A Férfihang Civil Társaság üzenete a Nemzetközi Nőnap alkalmából


A férfiak érdekképviseletére alapított Férfihang Civil Társaság elismerve a nők családi- és társadalmi élethez való kitartó hozzájárulását, ezúton köszönti őket a Nemzetközi Nőnap alkalmából!

Az idei Nőnapon a Férfihang Civil Társaság az erőszak problémájára és ezen belül három fontosabb gondolatra szeretné ráirányítani a figyelmet.

Mindenekelőtt arra kérjük a társadalom férfi tagjait, hogy védjék meg a nőket az erőszaktól! Teljesítsék legjobb képességük szerint azt az évmilliók óta a génjeinkben örökített parancsot, amely a nők, a gyermekek, az idősek és a gyengébb társaink védelmét írja elő számunkra. A legtöbb férfi védelmező, gondoskodó, családszerető, dolgos ember, ahogyan már évezredekkel ezelőtt is családjaikért, nemzetségükért éltek. Elég bárkinek szétnéznie, láthatja: a társadalom biztonságát ma is a köztünk élő és dolgozó férfiak milliói biztosítják példásan. Az ő nevükben is köszöntjük ezen a napon a nőket, akik odaadó, együttműködő, gondoskodó társaink, s akik a legnagyobb szeretetünket, megbecsülésünket és védelmünket érdemlik.

Másrészt korunk egyenjogúság-eszménye jegyében arra kérjük a férfiakat, ne csak a nőket és a gyermekeket, hanem egymást is védjék meg az erőszaktól, jogtiprástól, üldözéstől! Olyan időket élünk, amikor nem csak a nők és a család védelme, hanem a férfitársak, felebarátok, nemzettársak megbecsülése, védelme is fontos feladatunk, ezért szükségszerű, hogy mi magunk is erősítsük a közbiztonságot. Arra kérjük a férfiakat, hogy figyeljenek férfitársaikra is. Szem előtt kell tartanunk: csak a jogegyenlőségben és társadalmi megbecsülésben élő férfiak képesek jogegyenlőséget, társadalmi megbecsülést és biztonságot teremteni a nők számára.

Végül a színlelt, álságos nővédelem veszélyeire hívjuk fel a figyelmet a nők és mindannyiunk érdekében. Az Isztambuli Egyezmény arra a hazug állításra épül, hogy a férfiak örökké semmibe veszik, bántalmazzák és erőszakosan elnyomják a nőket. Az Isztambuli Egyezmény téves társadalompolitikája csak ellentéteket és gyűlöletet szít a két nem között és csak fokozza az erőszak rejtett és nyílt formáit. A valóságban a férfiak és a nők mindig is vállvetve küzdöttek országunk és gyermekeink jövőjéért. Vannak, akik olykor eltévednek az úton, de a többségre ma is lehet számítani. Hogy megvédjük a nőket, arra kérjük őket, óvakodjanak az olyan ideológiáktól illetve nőszervezetektől, amelyek a nők védelmét színlelik, de valójában csak a férfiak gyűlöletére uszítanak. A férfiak sosem voltak a nők ellenségei és elnyomói és sosem lesznek azok.

A férfiellenes eszmékkel átitatott Isztambuli Egyezmény ki akarja rekeszteni a férfiakat a közgondoskodásból, fel akarja számolni az egyenjogúság eszméjét és ezek helyére a nemek közötti gyűlölködést és háborúskodást kívánja állítani. Ezért mindkét nem képviselőit kérjük, szólítsák fel a Kormányt, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálása helyett egy nemi diszkriminációtól mentes, valóban erőszakellenes, áldozatsegítő törvénycsomagot készítsen, amelyet követendő példaként állíthatunk a többi európai nemzet elé is. Kérjük a kormányt, hogy haladéktalanul lépjen ki az Isztambuli Egyezményből! Kérjük az Isztambuli Egyezmény ratifikációját korábban jóhiszeműségből, a nők védelme érdekében támogató civil közösségeket és állampolgárokat is, hogy támogassák kezdeményezésünket. Valódi védelmet szeretnénk az erőszakos cselekmények minden áldozatának! Meggyőződésünk, hogy ezt szeretnék a nők is.

 Végezetül sok boldogságot és örömteli ünneplést kívánunk valamennyi Nőnek!

 Férfihang Civil Társaság