Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnöknek

Tisztelt Miniszterelnök Úr! A Férfihang Civil Társaság a nemek egyenjogúsága és a családsegítés mellett elkötelezett közösségként örömmel értesült róla, hogy a kormány gyermekvállalásra ösztönözné a magyar embereket. Azonban aránytalanságokat tapasztalunk a kormányzat családpolitikai intézkedéseiben a nemek jogi egyenlősége és a sikeres családpolitika kívánalmai szempontjából is. Úgy gondoljuk, az állami családpolitikának a férfiakra, az apákra éppúgy tekintettel kellene lennie, mint az anyákra, hiszen a gyermekvállalás és a gyermekek felnevelése egy férfi és egy nő közös döntése, felelősségvállalása és feladata. Felvetéseinket azért is adjuk közre nyílt levélben, mert a férfiakat érintő jogi és társadalmi diszkrimináció elleni fellépés jogi úton – éppen a nemi megkülönböztetés mindennapi gyakorlata miatt – esélytelen. Habár felvetéseink kritikai élén enyhíteni nem tudunk, de érteni szükséges, hogy a kormányzat alapvető célkitűzéseivel, a demográfiai problémák megoldására irányuló cselekvés szükségességével teljes mértékben egyetértünk. Azonban óvni szeretnénk országunkat egy olyan megoldási kísérlettől, amely a feminizmusban gyökerezik és a teljes nyugati társadalomban súlyos kudarcot vallott, és a demográfiai problémák...
Teljes cikk »
A cikk megjelent a Aktivizmus, Apajog, Társadalmi megbecsültség rovatban.

A Férfihang Civil Társaság első éve

A Férfihang Civil Társaság első éve
A Férfihang Civil Társaság 2017 február közepén jött létre a férfiak érdekképviseletéért. Létrehozását már korábban tervbe vették az alapítók, de februárban egy sürgető esemény tette különösen időszerűvé a Civil Társaság alapító okiratának aláírását: feminista nyomásra megint napirendre került a diszkriminatív Isztambuli Egyezmény ratifikálása. A Civil Társaság  Első akciója is ehhez kapcsolódott: február 23-án a Parlament előtt tiltakoztunk a ratifikáció ellen. A rendezvényen az Apák az Igazságért szervezet tagjai is megjelentek, együtt képviseltük a tiltakozó álláspontot. A demonstráció sikeres volt, a férfijogi aktivisták együttesen, összerendeződve fejtették ki álláspontjukat pl. a helyszínről tudósító HVG riporterének is.  Az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatban állásfoglalást, egy komplex elemzést és kritikát állítottak össze a társaság tagjai. Ezt az állásfoglalást a Nemzetközi Férfinap alkalmából valamennyi országgyűlési képviselőnek megküldtük egy társadalomkutatással együtt, melyet szintén a Civil Társaság tagjai...
Teljes cikk »
A cikk megjelent a Aktivizmus rovatban.

A Férfihang Civil Társaság üzenete a Nemzetközi Nőnap alkalmából

A Férfihang Civil Társaság üzenete a Nemzetközi Nőnap alkalmából
A férfiak érdekképviseletére alapított Férfihang Civil Társaság elismerve a nők családi- és társadalmi élethez való kitartó hozzájárulását, ezúton köszönti őket a Nemzetközi Nőnap alkalmából! Az idei Nőnapon a Férfihang Civil Társaság az erőszak problémájára és ezen belül három fontosabb gondolatra szeretné ráirányítani a figyelmet. Mindenekelőtt arra kérjük a társadalom férfi tagjait, hogy védjék meg a nőket az erőszaktól! Teljesítsék legjobb képességük szerint azt az évmilliók óta a génjeinkben örökített parancsot, amely a nők, a gyermekek, az idősek és a gyengébb társaink védelmét írja elő számunkra. A legtöbb férfi védelmező, gondoskodó, családszerető, dolgos ember, ahogyan már évezredekkel ezelőtt is családjaikért, nemzetségükért éltek. Elég bárkinek szétnéznie, láthatja: a társadalom biztonságát ma is a köztünk élő és dolgozó férfiak milliói biztosítják példásan. Az ő nevükben is köszöntjük ezen a napon a nőket, akik odaadó, együttműködő, gondoskodó társaink, s akik a legnagyobb szeretetünket, megbecsülésünket és védelmünket...
Teljes cikk »
A cikk megjelent a Aktivizmus, Családon belüli erőszak rovatban.

Kérdőíves közvélemény kutatás az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban

Kérdőíves közvélemény kutatás az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban
A Férfihang Civil Társaság egy online kérdőíves közvélemény-kutatást végzett az Isztambuli Egyezmény ismertségével,illetve azzal kapcsolatban, hogy az emberek hogyan vélekednek az Isztambuli Egyezmény egyes pontjairól. A kérdőív Három témakörben kérdeztük meg az embereket: Hallottak-e már az Egyezményről, meg tudnák-e mondani, hogy mi az. Mennyire ismerik az Egyezmény rendelkezéseit. Mennyire értenek egyet e rendelkezésekkel. A kérdezés online kérdőív formájában történt. A minta nem reprezentatív, nem véletlen mintavétellel készült, tehát ez alapján általánosítani nem lehet az alapsokaságra vonatkozóan. A feltáró jellegű kutatás céljául azt tűztük, hogy ráirányítsuk a figyelmet az Egyezmény egyes pontjaira, hogy képet kaphassunk arról, hogy a megkérdezett emberek hogyan vélekednek azokról. Az elvégzett kutatás egy iránymutatás egy olyan témában, melyben álláspontunk szerint fontos lenne a későbbiekben véletlen mintavételen alapuló és reprezentatív kutatásokat is végezni. Mit mutatnak az eredmények? Összességében azt látjuk,...
Teljes cikk »
A cikk megjelent a Aktivizmus rovatban.

A Férfihang Civil Társaság állásfoglalása az Isztambuli Egyezményről

A Férfihang Civil Társaság állásfoglalása az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményével kapcsolatban Bevezető Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy hazai és nemzetközi szinten egyaránt egyetértünk az erőszak visszaszorítására vonatkozó célkitűzésekkel, támogatjuk az erőszakkal szembeni fellépést, irányuljon az bárki ellen, és teljes mértékben együtt érzünk az áldozatokkal. Azonban az Isztambuli Egyezményt gondos elemzés után nem támogatjuk, mert az hátrányosan megkülönbözteti, diszkriminálja a fiú és férfi áldozatokat, kötelező "sztereotípiamentes nemi szerepek" vagyis genderideológiai oktatás bevezetésével veszélyezteti a felnövekvő generációk oktatását és nevelését, nők számára kivételes kötelező menekültstátuszt előírva súlyos bevándorlási kockázatokat jelent, és veszélyezteti Magyarország szuverenitását. Az alábbiakban az egyezmény hátterének ismertetése után bemutatjuk az egyezmény általunk aggályosnak tartott pontjait és részletes jogi és társadalomtudományi érvek mentén kifejtjük kritikai észrevételeinket. Az egyezmény háttere 2008 decemberében az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága szakértői csoportot állított fel, hogy előkészítsen egy a nők...
Teljes cikk »
A cikk megjelent a Aktivizmus, bűnmegelőzés, Családon belüli erőszak rovatban.