Tiltakozás az Isztambuli Egyezmény ellen

Tiltakozás az Isztambuli Egyezmény ellen
Az Isztambuli Egyezmény nemi alapon diszkriminálja a fiúkat, férfiakat és az apákat, jogrendbe iktatása súlyos társadalmi veszélyeket hordoz, ezért tiltakozunk ellene. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozással, aláírással, megosztással segítse a nemi diszkrimináció ellen tiltakozó férfijogi, apajogi és más civil szervezetek munkáját. A petíció az alábbi címen írható alá: http://www.citizengo.org/hu/41243-tisztelt-miniszterelnok-ur-tisztelt-hazelnok-ur-tisztelt-frakciovezetok-mi-peticio-alairoi A petíció szövege:   Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Házelnök Úr! Tisztelt Frakcióvezetők! Mi, a petíció aláírói, a magyar férfijogi és apajogi civil szervezetekhez csatlakozva arra kérjük önöket, hogy tegyenek meg minden önöktől telhetőt, hogy az Isztambuli Egyezményt a Magyar Országgyűlés se most, se a jövőben ne ratifikálja. Kérésünk oka, hogy az egyezmény súlyosan diszkriminatív a családon belüli erőszak férfi áldozataival szemben, mivel kizárólag a nők számára igénybe vehető közintézmények felállítását irányozza elő és a fiú-férfi...
Teljes cikk »
A cikk megjelent a Aktivizmus, Családon belüli erőszak rovatban.

Így rombolja le a társadalmat az Isztambuli Egyezmény

Így rombolja le a társadalmat az Isztambuli Egyezmény
Az Isztambuli Egyezmény ratifikálására tett előkészületek újra ráirányíthatják a magyar közélet figyelmét, hogy milyen társadalmi veszélyekkel fenyeget Európában a gender-ideológia és az azt (ál)tudományos alapérvként használó feminizmus. Bár az Isztambuli Egyezmény körül éppen elkezdődött társadalmi vitában a magyar nőszervezetek (feminista véleményvezérek) azt állítják, hogy az Isztambuli Egyezmény védelmet nyújthat a családon belüli erőszak férfi áldozatainak, a férfitársadalomnak is, de valójában nem mondanak igazat, mert az egyezmény nemi alapon diszkrimináló, szexista szövege abszolút ellentétben áll ezzel az állítással. Ügyetlen érvelés részükről az is, amikor eltúlzott, orwelli képekkel való riogatásnak állítják be a férfijogi aktivisták tiltakozását, merthogy megfeledkeznek arról, hogy az Isztambuli Egyezmény következetes véghezviteléről létezik egy "hatástanulmány", egy egész országra kiterjedő társadalmi kísérlet is, amely szabályszerű nemzeti tragédiába torkollott. Spanyolország az Isztambuli Egyezményt megelőzve hozta...
Teljes cikk »
A cikk megjelent a Politika rovatban.

Így diszkriminál az Isztambuli Egyezmény

Így diszkriminál az Isztambuli Egyezmény
Miért is kell tiltakoznunk az Isztambuli Egyezmény ratifikálása ellen? Mi is a gond ezzel az állítólag pusztán nővédő egyezménnyel? Ebben a cikkben alaposan körüljárjuk a témát. Miközben a magyar kormány jelenleg is az Isztambuli Egyezmény ratifikálásán dolgozik, az ellenzéki pártok pedig folyamatosan sürgetik, hogy minél gyorsabban léptesse életbe, nem esik szó arról, hogy mi is ez valójában. Úgy zajlik az egyezmény ratifikálásának folyamata, mintha a legtermészetesebb dolog volna, hogy Magyarország jogrendjébe iktatnak egy olyan egyezményt, amely nem alapján differenciálja az áldozatokat. Mikor az Isztambuli Egyezményről beszélnek a politikusok a nyilvánosság előtt, jellemzően annyit szoktak mondani róla, hogy a nők elleni erőszak ellenében van, hogy ennek az elfogadása, azért lesz jó, mert így a bántalmazott nőkkel foglalkozó állami és civil szervezetek hatékonyabban fognak tudni fellépni. Csakhogy a bántalmazott nők védelmének szükségessége nem magyarázza meg, hogy a bántalmazott férfiak miért esnek más megítélés alá. Egy olyan...
Teljes cikk »
A cikk megjelent a Politika rovatban.

Az Isztambuli Egyezmény szövege magyar nyelven

Az Isztambuli Egyezmény szövege magyar nyelven
Az Európa Tanács egyezménye a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről Preambulum Az Európa Tanács tagállamai és ezen egyezmény egyéb aláírói, emlékeztetve az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre (ETS 5. sz., 1950) és annak jegyzőkönyveire, az Európai Szociális Kartára (ETS 35. sz., 1961, módosítva 1996-ban, ETS 163. sz.), az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló Európa tanácsi egyezményre (ETS 197. sz., 2005) és a gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális zaklatással szembeni védelméről szóló Európa tanácsi egyezményre (ETS 201. sz., 2007); emlékeztetve a Miniszteri Bizottság által az Európa Tanács tagállamai részére tett következő ajánlásokra: Rec(2002)5. sz. ajánlás a nők erőszakkal szembeni védelméről, CM/Rec(2007)17. sz. ajánlás a nemek közötti egyenlőség normáiról és mechanizmusairól, CM/Rec(2010)10. sz. ajánlás a nők és a férfiak szerepéről a konfliktus-megelőzésben, a konfliktusmegoldásban és a békeépítésben, valamint más vonatkozó...
Teljes cikk »
A cikk megjelent a Politika rovatban.

Férfinapi ünnepség a társadalom peremén

Férfinapi ünnepség a társadalom peremén
A Férfihang Civil Társaság első férfinapi rendezvényének a Kőszegi Hajléktalanszálló adott otthont. Tekintettel arra, hogy a hajléktalanok 90-95%-a férfi és a sztereotípiákkal ellentétesen nagyon gyakran valójában nem ők saját maguk tehetnek róla, ezért ennél jobb helyszínt aligha lehet elképzelni. A Nemzetközi Férfinap ideje: November 19, Szent Erzsébet napja. Férfinapot először 1996 - ban tartottak Trinidad és Tobagóban, és azóta az ENSZ támogatásával terjed a világon. Célja, hogy köszöntse a Férfiakat, méltassa méltassa munkájukat és erényeiket, hangsúlyozza eredményeiket, elítéljen minden a Férfiakkal szembeni diszkriminációt, figyelmeztessen társadalmi hátrányaikra, megköszönje hozzájárulásukat a család, a házasság és a gyerekekkel való törődéshez, valamint elismerje a különféle közösségekben betöltött nélkülözhetetlen szerepüket. A hajléktalanszálló lakói örömmel és nyitottan fogadták a Férfihang Civil Társaság kezdeményezését, hogy idén először megünnepeljék közösen ezt az alkalmat. Megfeszítve gondolkodtak a vetélkedő...
Teljes cikk »
A cikk megjelent a Aktivizmus, Társadalmi megbecsültség rovatban.